Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua ổ đỡ trục lót bạc WRM

Cần mua ổ đỡ trục lót bạc WRM

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua ổ đỡ trục lót bạc WRM

Yêu cầu: 

Size: 40 & 50

Số lượng mua: 20 cái

Mục đích sử dụng: đưa vào dự toán, khoảng 1 tháng nữa sẽ triển khai dự án và lấy hàng.

Địa điểm nhận hàng: Hà Nội