Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua ổ côn kẹp

Cần mua ổ côn kẹp

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua ổ côn kẹp

Loại phi ngoài 95; phi trong 65

Số lượng: 04 Bộ  

Địa điểm nhận hàng: Hưng Yên

Sản phẩm đã xem