Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua ổ 6 chân công nghiệp

Cần mua ổ 6 chân công nghiệp

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua ổ 6 chân công nghiệp 35 A

Số lượng mua: 2 bộ

Mục đích mua hàng: thương mại

Địa điểm nhận hàng: Hải Phòng