Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua nhựa vệ sinh máy ASACLEAN

Cần mua nhựa vệ sinh máy ASACLEAN

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua nhựa vệ sinh máy ASACLEAN

Số lượng mua: 100kg/ tháng

Địa điểm nhận hàng: Vĩnh Phúc

Sản phẩm đã xem