Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua nhựa Swancor Vinylester 901-3

Cần mua nhựa Swancor Vinylester 901-3

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua nhựa Swancor Vinylester 901-3

Số lượng: 4-5 phi

Mục đích mua hàng: sử dụng cho dự án tại Việt Nam.

Nhận hàng tại Việt Nam (ngay trực tiếp tại địa chỉ của dự án)

Địa chỉ: huyện Châu Thành, Hậu Giang