Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua nan nhựa

Cần mua nan nhựa

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua nan nhựa

1. Mã 70PK3001A-D/N1

Nan nhựa 350x65x30 mm, UHMW (Vật liệu Ultra High Molecular Weight Polyethylene, kích thước 350x65x30 mm (dài x rộng x cao),  màu đen)

Số lượng mua: 162 cái

2. Mã 70PK3001A-D/N1

Nan nhựa đỡ xích 5000x30x10 mm, UHMW (Vật liệu Ultra High Molecular Weight Polyethylene, kích thước 5000x30x10 mm (dài x rộng x cao), màu đen)

Số lượng mua: 8 cây