Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Danh mục sản phẩm

Cần mua mũi khoan đá quả cau

Cần mua mũi khoan đá quả cau

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua mũi khoan đá quả cau.

Số lượng: 80 mũi/lần. Có thể nhập nhiều lâu dài nếu được giá tốt.