Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua mực in màu

Cần mua mực in màu

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua mực in màu

Ruy băng màu với mã: 534700-004-R010; 5 hộp

Ruy băng màu đen với mã: 532000-053; 1 hộp

Mục đích mua: mua sử dụng cho trường học

Địa điểm nhận hàng: Đà Nẵng