Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua một số hóa chất phòng thí nghiệm

Cần mua một số hóa chất công nghiệp

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua một số hóa chất công nghiệp với các mã và số lượng cụ thể như sau:

Mã Vật tư

Mô tả chi tiết

Số lượng Yêu cầu

Đơn vị tính

 
 

HOACHA029

Silver Nitrate - AgNO3 100g/Chai, Merck - Germany

6

Chai

 

HOACHA030

Ammonium iron(II) sulfate - (NH4)2Fe(SO4)2 0.1M 1000ml/chai

6

Chai

 

HOACHA031

Sodium diphenylamine sulfonate - C12H10NNaO3S 5g/chai

1

Chai

 

HOACHA032

Potassium nitrate, Lọ 500g, Merck

1

Lọ

 

GIAY0004

Giấy lau không bụi, Loại Posy 2 lớp, Việt Nam

10

Cây

 

Hoacha024

Dung dịch ngâm điện cực 3M KCL
Sat Ag Mettler Toledo

1

PC