Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Danh mục sản phẩm

Cần mua một số hóa chất phòng thí nghiệm

Cần mua một số hóa chất công nghiệp

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua một số hóa chất công nghiệp với các mã và số lượng cụ thể như sau:

Mã Vật tư

Mô tả chi tiết

Số lượng Yêu cầu

Đơn vị tính

 
 

HOACHA029

Silver Nitrate - AgNO3 100g/Chai, Merck - Germany

6

Chai

 

HOACHA030

Ammonium iron(II) sulfate - (NH4)2Fe(SO4)2 0.1M 1000ml/chai

6

Chai

 

HOACHA031

Sodium diphenylamine sulfonate - C12H10NNaO3S 5g/chai

1

Chai

 

HOACHA032

Potassium nitrate, Lọ 500g, Merck

1

Lọ

 

GIAY0004

Giấy lau không bụi, Loại Posy 2 lớp, Việt Nam

10

Cây

 

Hoacha024

Dung dịch ngâm điện cực 3M KCL
Sat Ag Mettler Toledo

1

PC