Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua mỏ hoả công đơn điểm

Cần mua mỏ hoả công đơn điểm

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Thời gian còn lại: 2 ngày
  • Xuất xứ

Cần mua mỏ hoả công đơn điểm DS302- 1000mm

Số lượng mua: 2 cái

Mục đích mua hàng: sử dụng

Địa điểm nhận hàng: Sơn Tây, Hà Nội