Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua máy nhồi định lượng giò chả

Cần mua máy nhồi định lượng giò chả

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua máy nhồi định lượng giò chả

Công suất: 1 tấn/ ngày

Kinh doanh theo quy mô gia đình.

Số lượng mua: 1 máy