Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua máy nén khí trục vít Dyna DS250-75

Cần mua máy nén khí trục vít Dyna DS250-75

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua máy nén khí trục vít Dyna DS250-75

Vui lòng gửi báo giá thương mại.

Số lượng: 01 chiếc.