Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua máy làm mát tủ điều khiển thương hiệu Zapp Cool - PAC300F

Cần mua máy làm mát tủ điều khiển thương hiệu Zapp Cool - PAC300F

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua máy làm mát tủ điều khiển thương hiệu Zapp Cool - PAC300F

Số lượng: 01 chiếc.