Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua máy kiểm tra từ tính

Cần mua máy kiểm tra từ tính

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Thời gian còn lại: 12 ngày
  • Xuất xứ

Cần mua máy kiểm tra từ tính

Model MD3-2060

Mục đích mua hàng: thương mại

Địa điểm nhận hàng: Hà Nội

Sản phẩm đã xem