Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua máy khuấy hóa chất, thùng nhựa đựng hóa chất và van hút xả

Cần mua máy khuấy hóa chất, thùng nhựa đựng hóa chất và van hút xả 

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua máy khuấy hóa chất, thùng nhựa đựng hóa chất và van hút xả 

Thùng nhựa màu trắng dày 4mm, 100 lít

Mục đích mua hàng: thương mại

Số lượng mua: 1 bộ

Địa điểm nhận hàng: Hải Phòng