Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua máy đóng gói bao thóc/ lúa giống

Cần mua máy đóng gói bao thóc/ lúa giống

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua máy đóng gói bao thóc/ lúa giống

Yêu cầu:

Công suất 10 tấn/ngày. 1kg/ túi. Kích thước túi: 20x30cm

Bao gồm cả đóng gói, in date;

Địa điểm nhận hàng: Hải Phòng