Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua máy đo ứng suất bề mặt kính

Cần mua máy đo ứng suất bề mặt kính

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua máy đo ứng suất bề mặt kính 

Model FSM-6000LE

Yêu cầu: đo tấm kính 0.04mm

Số lượng mua: 

Địa điểm nhận hàng: Thái Nguyên

Sản phẩm đã xem