Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua máy đo pH mã ETATROL D8

Cần mua máy đo pH mã ETATROL D8

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua máy đo pH: ph Meter

Mã sản phẩm: ETATROL D8 - Rome- Italy;

Type: E.CO.pH; 1 A; 50/60Hz.

Số lượng: 01 bộ.