Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua máy đo pH

Cần mua máy đo pH

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua máy đo pH

Loại 3-9900-1P Gf-signet

Số lượng mua: 1 máy

Mục đích mua hàng: thương mại

Địa điểm nhận hàng: Long Biên, Hà Nội