Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua máy đo nồng độ bụi và không khí

Cần mua máy đo nồng độ bụi và không khí

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua máy đo nồng độ bụi và không khí

Yêu cầu:

Cho phép máy đo bụi và thông số khí cơ bản: lưu lượng khí, CO, SO2, NO2,...

Mục đích mua hàng: sử dụng trong nhà xưởng sản xuất pin

Số lượng mua: 1 máy

Địa điểm nhận hàng: Hải Phòng