Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua mặt chà di chuyển lu Virbromax

Cần mua mặt chà di chuyển lu Virbromax

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua mặt chà di chuyển lu Virbromax

Yêu cầu:

VM166D này ØB = 245 mm, ØA = 265 mm, h = 17 mm, ØC = 268 +/- 2 mm

 

 

Số lượng mua: 1 bộ

Mục đích mua hàng: thương mại

Địa điểm nhận hàng: Nghệ An