Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Danh mục sản phẩm

Cần mua màng nhựa dẻo PVC

Cần mua màng nhựa dẻo PVC

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Thời gian còn lại: 11 ngày
  • Xuất xứ

Cần mua màng nhựa dẻo PVC

3mmx1.2mx15m -10 cuộn

5mmx1.2mx10 m- 10 cuộn