Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua má phanh ly hợp cho motor cầu trục

Cần mua má phanh ly hợp cho motor cầu trục

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua má phanh ly hợp cho motor cầu trục

Cốt motor: 39, then 12, đường kính ngoài rơ nia: 58, đường kính đĩa bố:150.

Số lượng: 04 bộ.