Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua lốp xe ô tô 11R22.5 gai xuôi

Cần mua lốp xe ô tô 11R22.5

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua lốp 11R22.5 gai xuôi

Yêu cầu:

4 đường, cấu trúc 5 gân lốp, gai sâu 18mm

Số lượng cần mua: 30 chiếc

Mục đích mua hàng: thương mại

Địa điểm nhận hàng: Hà Nội