Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua loadcell HBM PW6CC3RM

Cần mua loadcell HBM PW6CC3RM

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua loadcell HBM PW6CC3RM

Yêu cầu:

Model: PW6CC3RM

Loại 3 kg

 

loadcell HBM PW6CC3RM

 

loadcell HBM PW6CC3RM

 

Số lượng mua: 2 cái

Mục đích mua: thay thế thiết bị trong máy sản xuất

Địa điểm nhận hàng: Hà Nội

Nếu không có hàng đúng mã thì bạn có thể tư vấn cho tôi sang loại tương đương.