Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua lò đốt rác thải sinh hoạt

Cần mua lò đốt rác thải sinh hoạt

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua lò đốt rác thải sinh hoạt

Yêu cầu:

Kích thước nhỏ gọn

70 kg rẻ lau có dung môi tự cháy /1 ngày

Giá thành thấp

Không cần xử ký khí chỉ cần khoang chứa chịu được nhiệt bền.

Mục đích mua hàng: sử dụng

Số lượng mua: 1 cái

Địa điểm nhận hàng: Phối Nối A, Hưng Yên