Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua khuôn mẫu đúc bê tông

Cần mua khuôn mẫu đúc bê tông

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua khuôn mẫu đúc bê tông

Số lượng: 4 khuôn đúc mẫu bằng thép

Kích thước 40x40x160