Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua khớp nối Paguflex size 10

Cần mua khớp nối Paguflex size 10

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua khớp nối Paguflex size 10

d1/d2=10/10mm

Mục đích mua hàng: làm thương mại

Số lượng mua: 20 chiếc