Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua khớp nối mềm

Cần mua khớp nối mềm

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua khớp nối mềm

Đường kính: 480

Có thể thay đổi góc nghiêng khi hoạt động; khi nước lên và xuống nó có thế thay đổi được.

Số lượng mua: 9 bơm, mỗi bơm sử dụng 2 khớp nối mềm

Mục đích mua hàng: sử dụng

Địa điểm nhận hàng: Cửa khẩu Hoa Lư

Địa điểm lắp đặt: Campuchia

Mô hình tương tự như ảnh sau: