Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua ion resin cho máy cắt dây

Cần mua ion resin cho máy cắt dây

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua ion resin cho máy cắt dây

Số lượng mua: 44.4kg (12 bag x 3.7kg/bag)

Mục đích mua hàng: sử dụng

Địa điểm nhận hàng: Đống Đa, Hà Nội