Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua hóa chất xử lý nước

Cần mua hóa chất xử lý nước

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua hóa chất xử lý nước

1. Hóa chất xử lý nước VKC-1403

Chất chống cáu cặn, ăn mòn cho nước cooling

Số lượng cần mua: 1000 kg

2. Hóa chất xử lý nước VKC-6642

Chất chống rong rêu, vi sinh vật cho nước cooling

Số lượng cần mua: 1000 kg

Mục đích mua hàng: sử dụng

Địa điểm nhận hàng: Thanh Hóa