Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua hóa chất thí nghiệm hãng Loba

Cần mua hóa chất thí nghiệm hãng Loba

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua hóa chất thí nghiệm hãng Loba và một số hóa chất của Trung Quốc với các tên cụ thể như sau:

1. DiSodium tetraborate decahydrate: 01 chai 500g

Mã sản phẩm:101396030

Công thức hoá học: Na2B4O7.10H2O, dạng tinh thể, màu trắng

Nồng độ: 99.5%

Xuất xứ: China

2. Triethanolamine 98%: 01 chai 1 lít

Công thức hoá học: C6H15NO3, dạng dung dịch lỏng.

Nồng độ: min 98%

Xuất xứ: China

3. Lcystein hydrochloride hydrate AR for analysis: 02 chai 25g

Công thức hoá học: C3H7NO2S.HCIH2O, dạng tinh thể, màu trắng.

Nồng độ: 98.5%

Xuất xứ: China

4. Sodium bisulfite: 15 chai 500g

Công thức hoá học: NaHSO3, dạng tinh thể, màu trắng.

Nồng độ: 58.5%

Xuất xứ: China.

5. Metol: 01 chai 250g

Công thức hoá học: C26H20N2O6S

Nồng độ: 99%

Xuất xứ: Loba