Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Danh mục sản phẩm

Cần mua hóa chất thí nghiệm hãng Loba

Cần mua hóa chất thí nghiệm hãng Loba

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua hóa chất thí nghiệm hãng Loba và một số hóa chất của Trung Quốc với các tên cụ thể như sau:

1. DiSodium tetraborate decahydrate: 01 chai 500g

Mã sản phẩm:101396030

Công thức hoá học: Na2B4O7.10H2O, dạng tinh thể, màu trắng

Nồng độ: 99.5%

Xuất xứ: China

2. Triethanolamine 98%: 01 chai 1 lít

Công thức hoá học: C6H15NO3, dạng dung dịch lỏng.

Nồng độ: min 98%

Xuất xứ: China

3. Lcystein hydrochloride hydrate AR for analysis: 02 chai 25g

Công thức hoá học: C3H7NO2S.HCIH2O, dạng tinh thể, màu trắng.

Nồng độ: 98.5%

Xuất xứ: China

4. Sodium bisulfite: 15 chai 500g

Công thức hoá học: NaHSO3, dạng tinh thể, màu trắng.

Nồng độ: 58.5%

Xuất xứ: China.

5. Metol: 01 chai 250g

Công thức hoá học: C26H20N2O6S

Nồng độ: 99%

Xuất xứ: Loba