Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua hóa chất phòng thí nghiệm hãng Merck

Cần mua hóa chất phòng thí nghiệm hãng Merck

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua hóa chất phòng thí nghiệm hãng Merck:

+ Hydrochloric Acid 0.1 N 0.5l hoặc 1l

+ Potassium chloride PA 99.5% 0.5l hoặc 1l

Yêu cầu có COA & SMDS.