Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Danh mục sản phẩm

Cần mua hóa chất phòng thí nghiệm của hãng Xilong

Cần mua hóa chất phòng thí nghiệm của hãng Xilong

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua hóa chất phòng thí nghiệm của hãng Xilong

Naphthalene C10H8: 1 chai cas: 91-20-3

Formamide CH3NO cas: 75-12-7: 2 chai

Yêu cầu có đầy đủ COA