Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua hóa chất phòng thí nghiệm của hãng Xilong

Cần mua hóa chất phòng thí nghiệm của hãng Xilong

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua hóa chất phòng thí nghiệm của hãng Xilong

Naphthalene C10H8: 1 chai cas: 91-20-3

Formamide CH3NO cas: 75-12-7: 2 chai

Yêu cầu có đầy đủ COA