Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua hóa chất Hydranal

Cần mua hóa chất Hydranal

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua hóa chất Hydranal

1. Hydranal A

Aquamicron AXI Mitsubishi; Japan

Số lượng: 0,5 lít

2. Hydranal C

Aquamicron CXU Mitsubishi; Japan

Số lượng: 0,05 lít

Chú ý:

- Chào rõ xuất xứ, thời gian giao hàng.

- Chứng chỉ CO/CQ , bảo hành.