Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua hóa chất HCL 9% và hóa chất NaClO2 7.5%

Cần mua hóa chất HCL 9% và hóa chất NaClO2 7.5%

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Thời gian còn lại: 12 ngày
  • Xuất xứ

Cần mua hóa chất HCL 9% và hóa chất NaClO2 7.5%

Mục đích mua hàng: sử dụng

Địa điểm nhận hàng: TP. Hồ Chí Minh

Sản phẩm đã xem