Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua hóa chất giặt công nghiệp ngành vải

Cần mua hóa chất giặt công nghiệp ngành vải

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua hóa chất giặt công nghiệp ngành vải

Maleic acid copolymer

Số lượng vải giặt hàng tháng là 60.000 mét

Mục đích mua hàng: sử dụng cho công ty, dùng để giặt vải sau khi in giúp làm mềm vải và loại bỏ mực in thừa

Địa điểm nhận hàng: Đồng Nai

Sản phẩm đã xem