Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua hóa chất để làm thí nghiệm

Cần mua hóa chất để làm thí nghiệm

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua hóa chất để làm thí nghiệm với số lượng cụ thể như sau:

Mục đích mua hàng: thương mại

Địa điểm nhận hàng: Thái Nguyên

Sản phẩm đã xem