Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua hóa chất CMI/ MIT

Cần mua hóa chất CMI/ MIT

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua hóa chất CMI/ MIT

Số lượng mua: 30 lít

Mục đích mua hàng: thương mại, bảo quản nước tẩy mắt kính

Địa điểm nhận hàng: TP. Hồ Chí Minh