Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Danh mục sản phẩm

Cần mua hóa chất Benzilic acid for synthesis ≥ 98.0 %

Cần mua hóa chất Benzilic acid for synthesis ≥ 98.0 %

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua hóa chất Benzilic acid for synthesis ≥ 98.0 %

Số lượng: 01 chai