Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Danh mục sản phẩm

Cần mua hệ thống lên men vi sinh vật 100l/mẻ.

Cần mua hệ thống lên men vi sinh vật 100l/mẻ.

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua hệ thống lên men vi sinh vật 100l/mẻ.

Số lượng: 01.