Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua hạt mài garnet

Cần mua hạt mài garnet

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua hạt mài garnet

Size 0.1-0.6 mm

Số lượng mua: 4 tấn

Mục đích mua hàng: thương mại

Địa điểm nhận hàng: Đà Nẵng