Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Danh mục sản phẩm

Cần mua hạt hút ẩm

Cần mua hạt hút ẩm

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Đề nghị quý Công ty báo giá các mặt hàng sau:

1) Chất làm khô-phân tử hấp thụ (Molecular Sieve), 1kg/hộp: 02 hộp.

2) Miếng bẫy (DSA Detection - Sample Traps, E-Mode): 02 hộp

Vui lòng gửi thêm file ảnh đính kèm!