Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua gối bị động thay thế thiết bị bên trong cối trộn MAO 4500/ 3000

Cần mua gối bị động thay thế thiết bị bên trong cối trộn MAO 4500/ 3000 

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua gối bị động thay thế thiết bị bên trong cối trộn MAO 4500/ 3000 

Số lượng: 03 chiếc