Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua giấy thấm dầu tràn

Cần mua giấy thấm dầu tràn

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua giấy thấm dầu tràn

Yêu cầu:

Mã OSW-75

Kích thước: 41x46cm

Số lượng mua: 1 thùng (100 tấm)

Mục đích mua hàng: thương mại

Địa điểm nhận hàng: Hải Phòng