Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Danh mục sản phẩm

Cần mua dung môi Methanol để chạy máy HPLC

Cần mua dung môi Methanol để chạy máy HPLC

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua dung môi Methanol để chạy máy HPLC

Mã sản phẩm: MACR3041-10

Số lượng: 8 chai 4 lít