Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Danh mục sản phẩm

Cần mua dung dịch chuẩn pH, Mettler Toledo

Cần mua dung dịch chuẩn pH, Mettler Toledo

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua dung dịch chuẩn pH, Mettler Toledo

Hàng LiCl 1M/EtOH , pH 4.01, pH 7.00, pH 9.21, pH 11.00, Conductivity 84 µS/cm

Tất cả đều là loại đóng theo chai

Số lượng: