Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua đồng hồ cân DAT-500

Cần mua đồng hồ cân DAT-500

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Thời gian còn lại: 2 ngày
  • Xuất xứ

Cần mua đồng hồ cân DAT-500

Số lượng mua: 3

Mục đích mua hàng: sử dụng cho hệ thống cân bồn trộn

Địa điểm nhận hàng: Hà Nội

Sản phẩm đã xem