Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua đồ dự phòng cho khớp nối thủy lực 21KCG

Cần mua đồ dự phòng cho khớp nối thủy lực 21KCG

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Thời gian còn lại: 6 ngày
  • Xuất xứ

Cần mua đồ dự phòng cho khớp nối thủy lực 21KCG bao gồm:

1. Bộ làm kín gồm:

1.1 Vòng chắn dầu Pos.4

1.2 Tấm làm kín (vòng chắn dầu) pos.5

1.3. Tấm làm kín (vòng chắn dầu) pos.6

1.4. Phớt chắn dầu pos.15

1.5. Phớt chắn dầu pos.20

1.6. Vòng chắn dầu pos.86

Số lượng 01 bộ

2. Vòng bi pos.16

Số lượng 01 bộ

3. Vòng bi pos.21

Số lượng 01 bộ

Cần mua đồ dự phòng cho khớp nối thủy lực 21KCG

Mục đích mua: làm thương mại

Địa điểm nhận hàng: Hà Nội