Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua điện cực đo pH

Cần mua điện cực đo pH

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua điện cực đo pH

Model LE438

Số lượng mua: 1 chiếc

Mục đích mua hàng: sử dụng

Địa điểm giao hàng: Khu công nghiệp Tiên Sơn, Bắc Ninh